Our Team

 

Faculty

Weisong Shi


Director

Zheng Dong


Co-Director

Nathan Fishern (Real-Time)


Xing Gao (Security)
Daniel Grosu (Algorithm)
Yanbing Mao (CPS)


Mark Nejid (Infrastructrue)


Xi Peng (Computer Vision)

Xingyu Zhou (Optimization)


POSTDOC and Collaborators

Dalong Li


Torc Robotics

Haris Volos


DENSO International America, Inc.

Ph. D Students

Ren Zhong


Yongtao Yao


Zhaofeng Tian


Yuankai (William) He


Arpan Bhattacharjee


Qiren Wang


Erfan Foorginejad


Lichen Xia


Boyang Tian


Baofu Wu


Tianze Wu


master Students

Undergraduate/High School Students

Jillian CampMichael Guo 

(Univ. of Wisconsin)Jaejin Cha

(TAMU)Sanjith Udupa

Novi High School


Grace Zhang

Cranbrook High School


Jason Xu 

The KIng's Academy


Former members

Jiamin Chen


Changan US R&D

Yuchen Chueh


Carnegie Mellon University

Shihong Hu


Hohai University

Quyuan Luo

Southwest Jiaotong University

Sheng Tan


Walmart Labs

Yifan Wang


CAS

Ruijun Wang


Ford Motor Company

Xiaopei Wu


Ford Motor Company

Lanyu Xu


Oakland University

Qingyang Zhang


Anhui University

Mustafa Ahmed


Santhra Thomas


Zhifeng Yu

Wolkswagen Group of America


Samira Taghavi

GM


Xiaoda Cong

William Beamount Hospital