Our Team

 

Faculty

Weisong Shi


Director

Zheng Dong


Co-Director

Lena Mashayekhy (Systems)
Mark Nejid (Infrastructrue)


Xing Gao 

(Security)
Xi Peng (Computer Vision)

Collaborators

Dalong Li


Torc Robotics

Haris Volos


DENSO International America, Inc.

Ph. D Students

Ren Zhong


Yongtao Yao


Zhaofeng Tian


Yuankai (William) He


Arpan Bhattacharjee


Qiren Wang


Erfan Foorginejad


Lichen Xia


Boyang Tian


Rashik Tiwari


Yuxin Wang


Baofu Wu


Tianze Wu


master Students

Undergraduate/High School Students

Jillian CampCornelia MeissSanjith Udupa

Novi High School


Grace Zhang

Cranbrook High School


Jason Xu 

The KIng's Academy


Former members

Jiamin Chen


Changan US R&D

Yuchen Chueh


Carnegie Mellon University

Shihong Hu


Hohai University

Quyuan Luo

Southwest Jiaotong University

Sheng Tan


Walmart Labs

Yifan Wang


CAS

Ruijun Wang


Ford Motor Company

Xiaopei Wu


Ford Motor Company

Lanyu Xu


Oakland University

Qingyang Zhang


Anhui University

Mustafa Ahmed


Santhra Thomas


Zhifeng Yu

Wolkswagen 


Samira Taghavi

GM


Xiaoda Cong

William Beamount Hospital


Liangkai Liu

University of Michigan


Sidi Lu

William & Mary 


Michael Guo 

(Univ. of Wisconsin)Jaejin Cha

(TAMU)