Our Team

Faculty

Weisong Shi


Director

Stephen Remias


Associate Director

External Collaborators

Dalong Li


Autonomous Driving Engineer, FCA

Shaoshan Liu


CEO and Co-Founder, PerceptIn

Mu Qiao


IBM Research

Haris Volos


DENSO International America, Inc.

Yunsheng Wang


Kettering University

Zhifeng Yu


Edgemind Solutions LLC.

Ph. D Students

Xiaoda Cong


Yuankai (William) He


Samira Taghavi


Baofu Wu


Yongtao Yao


Ren Zhong


Zhaofeng Tian


master Students

Mohsen Kamyab


Undergraduate Students

Mustafa Ahmed


Keshawn Holton


Scott Howard


Former members

Jiamin Chen


Changan US R&D

Yuchen Chueh


Chang Gung University

Shihong Hu


Sheng Tan


Walmart Labs

Yifan Wang


CAS

Ruijun Wang


Ford Motor Company

Xiaopei Wu


Ford Motor Company

Ankith Udupa


Novi High School

Qingyang Zhang


Anhui University

Darren Zeng


Novi High School